Politiske parti og gruppeleiarar

Det er ni politiske parti som er representert i Bømlo kommunestyre i valperioden 2019-2023. Du kan ta kontakt med gruppeleiarane for å diskutere politiske saker. 

Dei ulike politiske gruppene har følgjande leiarar:

Gruppene har møte måndagar i forkant av kommunestyre- og formannskapsmøta.

Du finn nærmare kontaktinformasjon om den enkelte blant kommunestyrerepresentantane

Sjå også

Til toppen