Valstyret

I kvar kommune skal det vere eit valstyre som er ansvarleg for å gjennomføre val til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret.

Medlemer i valstyret for valperioden 2019-2023

Leiar: Ordførar Sammy Olsen (Sp)

Nestleiar: Varaordførar Ragnfrid Sønstabø (H)

Medlemar frå koalisjonen Sp, H, Frp, V og Konservativt (K)

Sammy Olsen (Sp)

Ragnfrid Sønstabø (H)

Inge Reidar Kallevåg (H) 

Anne T. Johannessen (FRP)

Anne Beth Njærheim (V)

Medlemar frå opposisjonen Ap, SV, KrF og MDG

Torunn Laurhammer (AP)

Morten Helland (KRF)

Birgit Sønstabø Esperø (KRF)

Kåre Johan Thoresen Spissøy (MDG)

Unni Seim (SV)

Lars Kåre Katla (K)

Varamedlemar

Signe Lund Jansen (H)

Aslaug Skimmeland Huse (H)

Sonja Hellen Sele (H)

Bjørn Asle Teige (SP)

Trygve Søvold (FRP)

Steinar Steinsund (FRP)

Anne Brit Sørenes (AP)

Siv Linda Vespestad (AP)

Sigrid Ådnanes Tolås (KRF)

Øyvind Landmark (MDG)

Ove Halleraker (Uavhengig)

Til toppen