FAU ved Våge skule

Ved Våge skule vert det valt nye medlem til FAU kvart skuleår. Kvar klasse er representert med to foreldrerepresentantar som er dei same som klassekontaktane i kvar klasse. Medlemma sit i FAU i 2 år.

Styret i FAU Våge skuleåret 2021/22
Namn Funksjon
Stian Sørli Waage Leiar
Brynjar Stautland Nestleiar
Marita Fjellheim Kasserar
Marion Olson Referent

Representantar i Samarbeidsutvalet (SU): Stian Sørli Waage og Brynjar Stautland

Til toppen