Om Bømlo vaksenopplæring

Bømlo vaksenopplæring tilbyr opplæring i norsk og samfunnsfag for vaksne innvandrarar, introduksjonsprogram for nykomne flyktningar i kommunen og grunnskuleopplæring for vaksne. Me har rettleiingsteneste for vaksne som ynskjer hjelp til søknad om godkjenning av utanlandsk utdanning, realkompetanse og karriererettleiing. Me samarbeider tett med næringslivet i kommunen og tilbyr ei rekkje kurs. 

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon om tilboda våre. Me held til i Svortland sentrum.

Til toppen