Koronavirus - informasjon

Siste nytt om koronasituasjonen

Vaksinetelefon
53 42 30 02

Ope kvardagar kl. 13.00-15.00
Vaksinering skjer onsdag og torsdag.

Vaksineregistrering

Les meir om opningstider i sommar

Koronatelefon
53 42 30 01

Ope måndag-onsdag-fredag

Tlf.tid: 08.30-11.30. Testing frå kl. 12.00

Information in other languages

 

Ladestasjonar i Bømlo

Det er fleire ladestasjonar for el-bil i kommunen vår.

Du kan finna ladestasjonar for el-bil på følgjande stader:

  • Bømlo rådhus, adresse: Leirdalen 1, 5430  Bremnes
  • Bømlo kulturhus, adresse: Kulturhusvegen 20, 5430  Bremnes. Bruk av ladebrikke frå Grønn Kontakt eller Elbilforeningen, Grønn Kontakt App eller SMS
  • Sentraldrettsanlegget, Bømlo symjehall og Bremnes ungdomsskule, adresse: Idrettsvegen 87, 5430  Bremnes. Offentleg stad, men i hovudsak tenkt til besøkjande på anlegget
  • Esso Bømlo/Autoservice AS, adresse: Bremnesvegen 880, 5420  Rubbestadneset. Offentleg. Bruk ladekort/brikke
  • Rubbestadenset skule, adresse: Ramskleiva 49, 5420  Rubbestadneset. Offentleg stad, men i hovudsak til tilsette og besøkjande ved skulen
  • Moster skule, adresse: Espelandssjøen 1, 5440 Mosterhamn

Her finn du ei kartløysing som viser ulike ladestasjonar i Noreg.

Til toppen