Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Kommunestyret vedtok 12. desember budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter la fram sitt forslag for kommunestyret måndag 7. november og dette vart handsama i formannskapet sine novembermøter.

Bømlo kommune sitt digitale system for budsjettering og rapportering er Framsikt. Talgrunnlag, analysar og rapportar kan enkelt framstillast grafisk, og vil gjere det enklare for politikarar og andre interesserte i å finna fram.

Framsikt Bømlo kommune - vedteken budsjett og økonomiplan 2023-2026

 Framsikt Bømlo kommune - kommunestyret sitt vedtak om budsjett og økonomiplan 2023-2026

Framside budsjett og økonomiplan 2023-2026.
Til toppen