Budsjett og velferdsplan

Kommunestyret vedtek budsjett for komande år og ein fireårig velferdsplan i sitt siste møte i desember kvart år.  

Kommuneplanen, den vedtekne budsjett- og økonomiplanen for perioden, årsrekneskapen og årsrapporten gir føringar for prosessen. I tillegg får revidert statsbudsjett i mai, og statsbudsjettet i oktober, konsekvensar for kva som blir dei endelege rammene kommunen må forhalda seg til.

2024-2027

Budsjett og økonomiplan 2024-2027 - Kommunestyret sitt vedtak 11.12.2023

Budsjettprosessen i Bømlo kommune

2023-2026

Kommunestyret sitt vedtekne budsjett og økonomiplan 2023-2026

Framsikt Bømlo kommune - vedteken budsjett og økonomiplan 2023-2026

Planstrategi Bømlo kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB)

Årsmeldingar

Digital årsmelding 2023 Framsikt Bømlo kommune

Digital årsmelding 2022 Framsikt Bømlo kommune

Digital årsmelding 2021 Framsikt Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2020 (PDF, 6 MB) - Digital årsmelding 2020 Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2019 (PDF, 5 MB) - Digital årsmelding 2019 Bømlo kommune

Årsmelding Bømlo kommune 2018 (PDF, 10 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2017 (PDF, 9 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2016 (PDF, 8 MB)

Årsmelding Bømlo kommune 2015 (PDF, 7 MB)

Til toppen