Hugs generelt bålforbod

Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Noreg. 

I denne perioden er det ikkje lov å tenne opp bål og grill, inkludert eingongsgrill, i eller nær skog og anna utmark. I nokre tilfelle og på nokre stader er det likevel tillate å brenne bål i denne perioden.

Lær meir om reglar, tips og råd om bålbrenning

Til toppen