Aktuelt og kunngjeringar

Oppstart av ny detaljregulering for fritidsbustader - Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Plan-ID: 202401

Arbeid med ny detaljregulering for fritidsbustader - Grindheimsvågen 14/21 m.fl., Plan-ID: 202401 er starta opp. Det er mogleg å komma med innspel til planen fram til 09.08.2024 . 

Bømlo vaksenopplæring besøkte brannstasjonen

Nyleg besøkte ei gruppe elevar frå Bømlo vaksenopplæring (BVO) den nyopna brannstasjonen på Svortland. 

Kommunestyret tek opp innsparingar og tenestetilbod

Føreslegne innsparingstiltak og framtidig tenestetilbod vert sentrale saker i det siste kommunestyremøtet før sommaren måndag 17. juni. Det er også mange saker  utanom slik at møtestart er flytta til klokka 14.00. Møtet vert også sendt direkte på kommune-tv.

Ledige sjukepleiarstillingar på legevakta

Det er for tida fleire ledige stillingar for sjukepleiarar på Sunnhordland interkommunale legevakt.

Formannskapet innstiller på kutt

- Kommunedirektøren har teikna eit klårt bilete av stoda og me må gjere tøffe prioiriteringar no. Dette går ikkje over. Heile kommune-Norge går inn i store endringar og dette vil utfordra strukturen vår, understreka ordførar Morten Helland. 

Kommuneplanarbeidet oppe i formannskapet

-  Kommunen står i store omstillingsprosessar og me må få fortgang i kommuneplanarbeidet, sa ein tydeleg ordførar Morten Helland.

Populær trubadur på BBH

Tore Halvorsen, tidlegare vokalist i Ole Ivars, var ein populær mann som underheldt eit fullsett Bømlo bu og helsesenter onsdag.

Jubileumstakk frå ordføraren

- Kronprinsparet ba meg særskilt å takka alle som har bidrege til at dette vart ei så flotte helg og at dei fekk ein fantastisk dag på Moster. Det dei spesielt la merke til var at her er eit enormt frivillig arbeid og dugnadsinnsats som vert lagt ned, seier ein sliten men nøgd ordførar Morten Helland.

Flott opning med Elden melder og verdiar

Festførestellinga Elden Melder i regi av Bømlo kulturskule med samarbeidspartnarar og den første verdisamtalen i Verditeltet sørga for ei flott opning av Jubileumsveka Moster 2024.

Folkeveksten held fram

Me tel no 12.287 bømlingar, ein auke på 19 personar frå siste kvartal i fjor. 

Til toppen