Skiftar feristene på Oldereid

Måndag 17. januar startar kommunen arbeid med å skifte feristene på Oldereid.

- Me startar arbeid med å skifte feristene på Oldereid på måndag, og vi tar den nederste først. Omkøyring vert ordna på den første, men kan vere vanskeleg å få til for større køyretøy på den øverste ferista. Det kan difor bli litt venting. Arbeidet vil ta nokre dagar, opplyser driftsingeniør Stein Erik Lyslo ved avdelinga Park, grønt og samferdsle.

Til toppen