Fag og støttefunksjonar

Fagteamet skal bidra til auka kvalitet og effektivitet i organisasjonen samla. Fagteamet skal gi råd, rettleiing og støtte til kommunedirektøren og kommunalsjefane. 

Fagteam og støttefunksjonar: 

  • Idrett- og kultur
  • Helse og omsorg
  • Oppvekst og barnevern
  • Skule og pedagogikk
  • Overordna plansaker
  • Beredskap
  • Kommunikasjon

Verksemdsleiarar skal kunna bruka fagteamet til rådgjevning, rettleiing og støtte i sitt arbeid. Støtteeiningane skal tilføra organisasjonen kompetanse på dei ulike fagfelta. 

Til toppen