Kommunedirektør

Kjetil Aga Gjøsæter er kommunedirektør i Bømlo kommune. Kommunedirektøren er den øvste administrative leiaren i kommunen. Kommunedirektøren har det overordna ansvaret for å iverksette kommunestyret sine vedtak og gjennomføre den daglege drifta av kommunen. 

Kommunedirektøren si strategiske leiargruppe

Leiargruppa består av tre kommunalsjefar, økonomisjef og personalsjef. 

Kommunedirektør

Kjetil Aga Gjøsæterportrettfoto Kjetil Aga Gjøsæter - Klikk for stort bileteKjetil Aga Gjøsæter - kommunedirektør Peter Tubaas

Telefon: 53 42 30 52

Mobil: 408 63 501

Send e-post

 

Kommunalsjef- Samfunnsutvikling

portrettfoto Tone Stavland - Klikk for stort bileteTone Stavland - kommunalsjef Peter Tubaas Tone Stavland

Telefon: 53 42 31 52

Mobil: 906 99 714

Send e-post
  

Kommunalsjef- helse og omsorg

Kjell Magnar Mellesdal

portrettfoto Kjell Magnar Mellesdal  - Klikk for stort bileteKjell Magnar Mellesdal - kommunalsjef Peter Tubaas Telefon: 53 42 30 53

Mobil: 480 29 947

Send epost

Kommunalsjef- Oppvekst, kultur og idrett

Bjørn Håvard Bjørklund

portrettfoto Bjørn Håvard Bjørklund  - Klikk for stort bileteBjørn Håvard Bjørklund - kommunalsjef Peter Tubaas Telefon: 53 42 30 54

Mobil: 975 00 432

Send e-post

 

Økonomisjef

Jarle Nakken

portrettfoto Jarle Nakken - Klikk for stort bileteJarle Nakken - økonomisjef Peter Tubaas Telefon: 53 42 30 82

Mobil: 468 01 504

Send e-post

 

Personalsjef

Vanja Espeland

portrettfoto Vanja Espeland - Klikk for stort bileteVanja Espeland - personalsjef Peter Tubaas Telefon: 53 42 31 11

Mobil: 480 17 825

Send epost

Til toppen