Kommunikasjonsstrategi for Bømlo kommune

Bømlo kommune skal vera ein god stad å leve, bu og arbeida for alle. Kommunikasjonsstrategien er tufta på FN sine berekraftsmål og Bømlo kommune sin visjon og verdiar. Det vert utarbeida ein årleg handlingsplan med prioriterte tiltak. 

Rettleiar for bruk av sosiale media (PDF, 287 kB)

Etiske retningsliner for tilsette og folkevalde i Bømlo kommune (PDF, 239 kB)

Kontakt for media - kommunikasjonsrådgjevar - nettredaktør

Til toppen