UU krav til våre leverandørar

Bømlo kommune set krav til universell utforming til våre leverandørar. Det betyr at alle våre IKT-løysingar, både for innbyggjarane og tilsette, skal vere universelt utforma (uu) slik at alle skal kunne bruke løysingane.

UU krav til våre leverandørar

Til toppen