Ordførar og varaordførar

Ordførar og varaordførar for Bømlo kommune i perioden 2019-2023 vart valt av kommunestyret 21. oktober 2019. 

offisielt portrettfoto Sammy Olsen med ordførarkjede - Klikk for stort bileteSammy Olsen - ordførar Peter Tubaas

  Ordførar, Sammy Olsen (Sp)

Telefon: 53 42 30 10

Mobil: 957 84 335 

Send e-post

Sammy Olsen er ordførar i Bømlo kommune og representerer Senterpartiet. Han er kommunen sin fremste folkevalde representant og ansikt utad. Ordføraren leiar formannskapet og kommunestyret sine møter og er kommunen sin rettslege representant.

 

offisielt portrettfoto Ragnfrid Sønstabø - Klikk for stort bileteRagnfrid Sønstabø - varaordførar Peter Tubaas

 Varaordførar, Ragnfrid Sønstabø (H)

Telefon: 991 00 645

Send e-post

Ragnfrid Sønstabø frå Høgre er varaordførar i Bømlo kommune. Varaordføraren si oppgåve er å bistå ordføraren. Dersom ordføraren mellombels trer ut av sitt verv, rykker varaordføraren opp som ordførar. 

Til toppen