Formannskapet

Formannskapet skal vera arbeidsutval for kommunestyret, med det ansvarsområde som kommunestyret til ei kvar tid vedtek. Formannskapet skal ha overordna planlegging, samfunnstryggleik, kommunikasjonar, miljøvern, samordning, økonomiplan og årsbudsjett som sitt hovudansvar.


Ni portrettbilder av medlemer i  Bømlo formannskap 2019-2023 - Klikk for stort biletePortrettbilder Bømlo formannskap 2019-2023 Simon Knutsson Sortland  

 Samansetjing

Formannskapet skal ha ni medlemer valde av og mellom kommunestyrerepresentantane. Sammy Olsen (Sp) er ordførar og leiar av formannskapet med Ragnfrid Sønstabø (H) som  varaordførar og nestleiar.

Her ser du møtekalender og valde medlemer til formannskapet til Bømlo kommune

 

Til toppen