Bømlo eldreråd

Eldrerådet skal bidra til at eldre i Bømlo får open, brei og tilgjengeleg medverknad i arbeidet med saker som gjeld for eldre.
 

portrettbilde av Ruth Berny Lønning - eldrerådsleiar  - Klikk for stort bileteRuth Berny Lønning, leiar eldrerådet 2019-2023. Simon Knutsson Sortland Rådet skal arbeide for å betre dei eldre sine levekår på alle felt for å gi eldre ein trygg og innhaldsrik alderdom.

Eldrerådet har 5 medlemer, 2 politiske representantar og 3 valde etter innspel frå brukarorganisasjonar.  

Send e-post til leiar Ruth Berny Lønning

Dag Lothe (SV) - nestleiar

 

Her ser du kven som er valde inn i Eldrerådet

Til toppen