Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Tenestetilbod i Bømlo kommune

 

 

Bømlo kommune yt ei rad lovpålagde og andre tenester til innbyggjarane sine. I venstremenyen finn du tenester innan hovudområda:

  • Skule og oppvekst
  • Barn og familie
  • Helse og omsorg
  • NAV
  • Kultur, idrett og friluftsliv
  • Brann og beredskap
  • Bustad og eigedom
  • Næring, natur og miljø

 

Sist endra 02.05.2017
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering