Migrasjonshelse

Arbeidsoppgåver til migrasjonshelsetenesta 

  • Kartleggingsamtalar
  • Vaksinasjonsarbeid, innhenting av dokumentasjon, oppvaksinering og registrering
  • Informasjon om tuberkulose, rekvisisjon
  • Generell oppfølging vedr. helse, koordinator inn mot legetenesta evt. helsestasjon

Karoline Gilje
Fagansvarleg Migrasjonshelse
Bremnes Helsestasjon - tlf.  52 42 33 37
Epost: Karoline.Gilje@bomlo.kommune.no

Helsepersonell knytt til Bømlo mottak:

Grethe Ellefsen 
Mobil: 488 62 029
Epost: Grethe.Ellefsen@bomlo.kommune.no

Linn-Beate Grinde Gravdal
Mobil: 456 59 469
Epost: Linn.Beate.Gravdal@bomlo.kommune.no


NB! Migrasjonshelsetenesta i Bømlo kommune kan IKKJE motta elektroniske journalar. 
All journalinformasjon må sendast pr. post til: 

Postadresse: 
Bømlo kommune, Migrasjonshelsetenesta 
v/Bremnes Helsestasjon 
Leirdalen 1 
5430 Bremnes 


 

Til toppen