Migrasjonshelse

Arbeidsoppgåver til flyktninghelse ved helsestasjonen

  • Vaksinasjonsarbeid, innhenting av dokumentasjon, oppvaksinering og registerering
  • Informasjon om tuberkulose. Samtale, rekvisisjon

Helsepersonell knytt til mottak:

  • Kartleggingsamtaler
  • Generell oppfølging vedr. helse, koordinator inn mot legetenesta evt. helsestasjon
  • Rekvirering av blodprøver, oppfølging
Til toppen