BTI - Betre tverrfagleg innsats

Betre Tverrfaglig Innsats, BTI, er ein samhandlingsmodell som beskriv den samanhengande innsatsen i og mellom tenester retta mot gravide, barn, unge og familiar som det er knytt ei bekymring til. BTI-modellen skal bidra til tidleg innsats, samordna tenester og foreldreinvolvering.

Helsedirektoratet si informasjonsside om BTI:

forebygging.no/BTI

BTI brosjyre

Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Bømlo. Stundom oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det bra. 

Kva gjer ein dersom ein lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

For å sjå korleis Bømlo kommune arbeider i oppfølging av barn og unge ein er uroa for, gå inn på BTI-handlingsrettleiaren til Bømlo.

Til toppen