Nærskule og skulekrinsgrenser

Elever i grunnskulen har rett til å gå på nærskulen. Dette følgjer av opplæringslova § 8-1 første ledd første punkt, der det står at elevane

”har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” 

Nærskuleprinsippet og skulekrinsgrenser

Opplæringslova § 8-1 første ledd andre punkt gir kommunen heimel til å fastsetja forskrifter; ”om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.”

Vedtekne skulekrinsgrenser i Bømlo (PDF, 374 kB)

Kva skulekrins i Bømlo soknar du til?

Sjekk adressa di i Norgeskart 

Norgeskart (Fonnakart) 

Slik navigerer du (fungerer ikkje på mobil)

  • Opne kartet, vel kommune i meny oppe til venstre
  • Bruk  menyfelt til høgre, og vel Bømlo, deretter merk av for Barneskulekrinsar
  • Skriv inn di adresse, søk og klikk/opna feltet for Barneskulekrinsar - då kjem skulekrinsen opp saman med Vis i kart.
Til toppen