Skuleskyss

Kven har rett til gratis skuleskyss?

  • Elevar i grunnskulen som har lengre enn fire kilometer avstand mellom heim og skole. Førsteklassingar har rett på fri skuleskyss dersom skulevegen er lengre enn to kilometer kvar vei. Fylkeskommunen gjer vedtak om rett til skyss.
  • Elevar som har mindre enn fire (to for førsteklassingar) kilometer lang skuleveg, men som har ein spesielt trafikkfarleg eller vanskeleg skuleveg. Søknaden sendast til kommunen, som gjer vedtak om rett til skyss.
  • Elevar med varig eller midlertidig funksjonshemning/sjukdom kan ha rett på skyss mellom skule og heim uavhengig av reiselengde. Fylkeskommunen gjer vedtak om rett til skyss.

Dersom du meiner du har rett på gratis skuleskyss må du kontakta skulen, som søkjer om skuleskyss på vegne av elevane.

Detaljert informasjon om skoleskyss for grunnskuleelevar finn du

 

Relevante nettsider:

 

Bømlo kommune sin Trafikksikringsplan (PDF, 3 MB)

Til toppen