Kurs og kveldsundervisning

Bømlo vaksenopplæring tilbyr kvart år ei rekkje kurs og utdanningstilbod. Ta gjerne kontakt med oss for informasjon eller ønskje om kurs.

Skuleåret 20/21 tilbyr BVO: 

Norsk A1 til B2-nivå

Oppstart 5. januar 2021, tysdagar kl. 18.00 - 20.30. Kontinuerleg inntak. 

Etablerarkurs - start sjølv!

Opplæring i viktige tema ved etablering av eigen bedrift. Fullt våren 2021. 

Opplæring i grunnleggande ferdigheiter: matematikk og digitale ferdigheiter. 

Ta kontakt ved interesse.

Til toppen