Bandtvang for hund

Det er bandtvang frå 1. april til 20. august

Bømlo kommune føl reglane i Lov om hundehold (hundeloven), og har ikkje eigne særreglar for bandtvang.

Båndtvang er regulert i lov om hundehald, og hundeeigar er pålagt å ha kontroll på hunden sin. 

Til toppen