Fritidskortet

Hausten 2022 får alle mellom 11 og 15 år dekka inntil 1000,- kroner i halvåret til deltakaravgifter til faste, organiserte aktivitetar. 

Logo fritidskortet  - Klikk for stort bilete

Du finn faste, organiserte aktivitetar for barn og unge i Bømlo på www.aktivitetforalle.no - Her kan du også gå inn for å bruke fritidskortet til å betala ei rekning du har fått for ein medlemskontingent eller deltakaravgift eller få refundert slike betalingar. 

Merk at det tar om lag ei veke frå du har betalt fakturaen til betalinga blir registrert i fakturaportalar osv. 

Me vil gjerne at lag og organisasjonar registrerer seg og sine aktivitetar, slik at dei blir synlege i portalen.

Saknar du ein aktivitet du deltek på, er det ein aktivitet du kunne ønske var i Bømlo eller har du spørsmål? Send oss gjerne epost på fritidskortet@bomlo.kommune.no.

Presentasjon med informasjon og brukarrettleiing om Fritidskortet (PPTX, 2 MB)

Fritidskortet pluss 

Fritidskortet + (Pluss) er ei ordning for å betale restbeløpet utover 1000 kroner til deltakaravgifter til organiserte fritidsaktivitetar.

Tilbodet er til dei familiane som av ulike årsaker treng ekstra støtte til deltakaravgifta til bornet/borna sine. Fritidskortet + er ikkje ein rettigheit, men eit tilbod for at alle born kan delta i éin organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldra si inntekt og livssituasjon.

Ordninga gjeld ved betaling av faktura gjennom portalen aktivitetforalle.no og ikkje ved refusjon. Fritidskortet + gjeld til og med 30.06.22

Om du meiner at bornet ditt treng fritidskortet +, kan du senda ein førespurnad til oss gjennom skjemaet nedanfor. 

Søk om fritidskortet + her (felles søknadsskjema for Bømlo, Stord og Fitjar via Stord kommune sine nettsider)

Kommunen vil handsame førespurnaden så raskt som råd og leggje til aktuelt beløp på fritidskortet til bornet ditt jf. førespurnad om restbeløp.

Studentoppgåve om fritidskortet og tilrettelegging for barn og unge i Bømlo kommune

Hausten 2021 har ei studentgruppe med vernepleie og sosial arbeid-studentar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) intervjua lag, organisasjonar og deltakarar om deira erfaringar med fritidskortet og tilrettelegging for barn og unge. Funna vil liggja til grunn for vidare arbeid med innføring av fritidskortet og tilrettelegging av fritidskortet. 

Rapport om fritidskortet og tilrettelegging barn og unge i Bømlo kommune (PDF, 195 kB)

Kva er fritidskortet?

Hausten 2021 og våren 2022 var Bømlo, Fitjar og Stord pilotar for fritidskortet. Fritidskortet er eit prosjekt for å inkludere fleire barn og unge i faste, organiserte fritidsaktivitetar.  

Frå hausten 2022 fortsett ordninga med lokal finansiering i Bømlo, for alle mellom 11 og 15 år. 

Bruk av fritidskortet

Lag, organisasjonar og aktivitetar og Fritidskortet

Til toppen