Fritidskortet

Hausten 2021 og våren 2022 får alle barn og unge i Bømlo dekka inntil 1000,- kroner i halvåret til deltakaravgifter til faste, organiserte aktivitetar!

Logo fritidskortet  - Klikk for stort bilete

Du finn faste, organiserte aktivitetar for barn og unge i Bømlo på https://www.bomlo.aktiv-fritid.no - Her kan du også gå inn for å bruke fritidskortet til å betala ei rekning du har fått for ein medlemskontingent eller deltakaravgift eller få refundert slike betalingar. 

Me vil gjerne at lag og organisasjonar registrerer seg og sine aktivitetar, slik at dei blir synlege i portalen.

Saknar du ein aktivitet du deltek på, er det ein aktivitet du kunne ønske var i Bømlo eller har du spørsmål? Send oss gjerne epost på fritidskortet@bomlo.kommune.no.

Kva er fritidskortet?

Hausten 2021 og våren 2022 er Bømlo, Fitjar og Stord pilotar for fritidskortet. Fritidskortet er eit prosjekt for å inkludere fleire barn og unge i faste, organiserte fritidsaktivitetar.  

Alle barn i alderen 6-18 år i pilotkommunane får 1000 kr i halvåret til å dekkja deltakaravgifter til faste organiserte fritidsaktivitetar. I tillegg samarbeider kommunen og lag og organisasjonar om å lage ein nettportal med oversikt over aktivitetar i kommunane våre og ordningar for å dekkja fleire kostnadar for barn og unge som har behov for det. 

Bruk av fritidskortet

Lag, organisasjonar og aktivitetar og Fritidskortet

Til toppen