Kenneth Sivertsen-prisen

Bømlo kommune heidrar musikaren og komponisten Kenneth Sivertsen ved å dela ut ein pris som ber hans namn til unge musikalske talent. Sjølve prisen er ein bronsestatuett på eikefot av Mike McGurk og ein gåvesjekk på 30.000 kroner. Neste tildeling som gjeld for 2022 har søknadsfrist 20. november. 

statuett i bronse på eikefot - Klikk for stort bileteBronsestatuett på eikefot laga av Mike McGurk vert tildelt vinnaren av Kenneth Sivertsen-prisen. Simon Knutsson Sortland

Slik sender du forslag til kandidatar

Namn og kort grunngjeving på aktuelle kandidatar meldast til formann i juryen, kulturskulerektor Stein Høyland på e-post.

Kriterium for prisen

 • Kenneth Sivertsen prisen skal motivera og utvikla unge talent innanfor musikk, heimehøyrande på Bømlo.
 • Prisen blir delt ut til utøvarar under 30 år, som gjennom produksjon og/eller utøving har vist eit stort talent, med kvalitet og originalitet innanfor sitt felt. I særskilde høve kan det vera aktuelt å dela prisen mellom fleire utøvarar.
 • Kandidatar til prisen blir nominert av ein breitt samansett jury.
 • Som vinnar av prisen får utøvaren ein statuett. I tillegg får utøvaren ein gåvesjekk på 30 000 kroner.
 • Prisen blir i utgangspunktet delt ut annakvart år dersom juryen finn verdige kandidatar. Ordførar, representant for juryen, samt representant for familien til Kenneth Sivertsen skal stå for utdelinga.

Tidlegare vinnarar

 • Hanne Bergheim (2010)
 • Roger Andre Bukkøy Røksund (2012)
 • Arne Kvarven (2014)
 • Joakim Vikanes (2016)
 • Samuel Ni­mo­son (2018)
 • Steffen Siggervåg Sortland (2020)
 • Sigrid Gunnarsjaa (2022)
Til toppen