Jegerprøven

Vil du jakta eller driva fangst, må du først ta jegerprøven. Det er kommunen som er ansvarleg for gjennomføring av jegerprøveeksamen.

Prøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Jegerprøvekurset vert arrangert av Bømlo jakt og fiskelag. Etter at kurset er gjennomført, kan du ta ein elektronisk eksamen som vert arrangert av Bømlo kommune. 

Når du skal gå opp til eksamen, må du betala eit eksamensgebyr. Gebyret skal betalast på ein fastsett giro som ligg på nettsidene til miljødirektoratet.

Registrering og påmelding på jegerprøveeksamen på Miljødirektoratet sine sider

Her kan du lesa meir om jegerprøven

Til toppen