Viltkartlegging

Målet med viltkartlegginga i 2003 var å få ein oversikt over dei viktigaste viltområda i Bømlo.

I Bømlo er det fem område som er svært viktige viltområde og 18 område som er viktige. I tillegg er det kartfesta 12 trekkvegar for hjort. Det er registrert 250 viltartar i kommunen: ein amfibium, 3 krypdyrartar, 224 fugleartar og 22 pattedyrartar. 

Sjå viltkartlegginga her. (PDF, 2 MB)

Til toppen