Jobbsjansen

Gjennom Jobbsjansen kan heimeverande innvandrarkvinner få tiltak gjennom NAV som kvalifiserar til arbeid eller utdanning. 

Kven kan få tilbod?

Jobbsjansen er eit tilbod til kvinner mellom 18 og 55 år som har flytta til Bømlo frå land utanom EØS-området og som ynskjer å jobba eller ta utdanning. 

Kva kan Jobbsjansen tilby?

  • Tilbod om kurs og tiltak frå NAV
  • Arbeidstrening og norskopplæring
  • Støtte og oppfølging slik at du kan få varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk sjølvhjulpen

Du får stønad medan du deltek i prosjektet.

Har du spørsmål eller ynskjer å søkja om plass?

Dersom du tenkjer dette kan vera aktuelt for deg, kan du ta kontakt med oss på NAV.

Nav Bømlo
Vigdis Økland
Telefon: 55 55 33 33
E-post: Send e-post

Nav Bømlo
Ida Frimannslund
Telefon: 55 55 33 33
E-post: Send e-post

Nav Bømlo
Synne Halleraker
Telefon: 918 07 383
E-post: Send e-post

Til toppen