Vakttelefon og kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kommunale bygg, anlegg eller drift av desse, eller du vil melda frå om feil eller mangel så ta kontakt med oss.

 

Teknisk drift
Stilling Namn Telefonnummer kontor
Leiar Vardan Vardanyan 53 42 31 40
Driftsingeniør Stein Erik Lyslo 53 42 31 40
Driftsleiar bygningsvedlikehald Jens Helge Habbestad 53 42 31 40

Teknisk drift held til i Hollundsdalen 59. Blå pilmarkør i kartet nedanfor viser kvar me er lokalisert:

Vakttelefonar for snøbrøyting og strøing av kommunale vegar

November-mars, vinterberedskap for heile kommunen: vakttelefon 913 30 814 

Vinterberedskap
Kontakt Område/rode Telefonnummer
Teknisk drift Bremnes -Goddo/Brandasund-Hiskjo-Stokkabekkvegen-kommunale gangstier 913 30 814
Kontraktør Innvær-Rubbestadneset-Rolfsnes 917 48 806
Kontraktør Foldrøyhamn-Mækjebakken 404 01 968
Kontraktør Langevåg-Holme 404 01 968
Kontraktør Ådnanes–Gilje-Alvsvåg 993 89 776
Kontraktør Åreid-Finnås-Grutle 993 89 776
Kontraktør Moster-Håvik-Siggjarvåg 917 84 412
Kontraktør Espevær 404 68 020
Leiar teknisk drift 953 64 698
Brannvakt Bømlo 958 48 007
Brann 110 - sentral Sør-Vest ring 110 eller 519 18 520

 

Kommunale kaiar og bruer 

Ring Stein Erik Lyslo, telefon 53 42 31 40 

 

 

Til toppen