Vakttelefon og kontaktinformasjon

Har du spørsmål om kommunale bygg, anlegg eller drift av desse, eller du vil melda frå om feil eller mangel så ta kontakt med oss.

 

Teknisk drift
Stilling Namn Telefonnummer kontor Mobiltelefon
Leiar Vardan Vardanyan 53 42 31 43 953 64 698
Vegingeniør Stein Erik Lyslo 53 42 31 47 941 07 581
Arbeidsleiar kommunale bygg Jens Helge Habbestad 53 42 31 44 913 49 788

Teknisk drift held til i Hollundsdalen 59. Blå pilmarkør i kartet nedanfor viser kvar me er lokalisert:

Vakttelefonar for snøbrøyting og strøing av kommunale vegar

November-mars, vinterberedskap for heile kommunen: vakttelefon 913 30 814 

Vinterberedskap
Kontakt Område/rode Telefonnummer
Teknisk drift Bremnes - Katla - Hiskjo - Stokkabekkvegen 913 30 814
Kontraktør Foldrøyhamn - Innvær 917 48 806
Kontraktør Rubbestadneset - Rolfsnes 917 48 806
Kontraktør Langevåg - Holme 404 01 968
Kontraktør Ådnanes - Gilje - Alvsvåg 993 89 776
Kontraktør Åreid - Finnås - Grutle 993 89 776
Kontraktør Moster - Håvik - Siggjarvåg 911 96 973
Kontraktør Espevær 404 68 020

 

Kommunale kaiar og bruer 

Ring Stein Erik Lyslo, telefon 941 07 581 

 

 

Til toppen