Gravemelding

For å unngå skade på kablar, leidningar og røyr i grunnen må du vita kvar dei er plassert før du set spaden i jorda.

Ei gravemelding er ein førespurnad som du må senda til dei ulike netteigarane som har leidningar i området, for å finna ut om gravearbeida dine kjem i konflikt med nedgravde leidningar. Netteigar vil i så fall påvisa leidningane deira for deg slik at du unngår skade på desse.

NB! Gravemelding er ikkje det same som ein gravesøknad til bygningsmynde i kommunen. 

Gravemelding til Bømlo vatn- og avløpsselskap AS

Gravemelding til Finnås Kraftlag Nett AS

 

Meir informasjon om eventuelt andre leidningseigarar hjå Geomatikk

Til toppen