Bruvedlikehald på Kulleseid

Brua over Kulleseidkanalen vert stengt ved lysregulering under vedlikehaldsarbeidet som har planlagt oppstart 1. juli i sommar.

Vedlikehaldsarbeid som skal utførast er:

  • Utskifting av brufuge
  • Etablere fuktisolering og asfalt
  • Overflatebehandling av rekkverk
  • Utbetring av riss og krakelering på pilarar

 

- Brua vert ikkje stengd, men lysregulert i perioder når arbeider pågår, opplyser Odd Atle Mjelstad, byggeleiar bruvedlikehald i Vestland fylkeskommune.

Til toppen