Legevakta søkjer folk

Søkjer du ein interessant jobb med spanande utfordringar der du får nytta din erfaring og kompetanse som sjukepleiar? Då kan du vera rette person for oss. 

Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS si viktigaste oppgåve er å levere tenester og service til innbyggjarane i form av øyeblikkelig helsehjelp. Dei tilsette er viktigaste ressurs for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert på å fremja personleg utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den einskilde medarbeidar. 

Døgnavdeling IDA består av 5 kommunale korttidssenger og 4 øyeblikkelighjelp senger der vi tar imot pasientar både frå spesialisthelseteneste og fastlege/legevakt. Vi har veldig mye aktiv behandling der du får nytta sjukepleiarkunnskapen din dagleg.

Stillingar ved legevakta

1.    50% fast stilling som sjukepleiar ved legevakta. Det er tredelt turnus med arbeid kvar 3. helg
2.    80% svangerskapsvikariat sjukepleiar nattevakt mellom legevakt/Døgnavdeling IDA til mars 2025
3.    75 % fast sjukepleiarstilling nattevakt mellom legevakt/Døgnavdeling IDA

Søknadsfrist:  19. mars 2024 

Elektronisk søknad sendast innan fristen ved å gå inn på www.stord.kommune.no/ledige-stillingar

Ved ytterlegare spørsmål og interesse for stillingane, ta kontakt med

Dagleg leiar: e-post Agata Barbara Kapuscinska - tlf. 407 29 263 

Det er vurdert fleire ledige stillingar for sjukepleiar på Døgnavdeling IDA

  1.     60 %  fast sjukepleiar stilling i tredelt turnus. Arbeid kvar 3. helg. Ledig frå snarast
  2.     70 %  fast sjukepleiar stilling i tredelt turnus. Arbeid kvar 3. helg. Ledig frå snarast  
  3.    80% svangerskapsvikariat for sjukepleiar i tredelturnus. Arbeid kvar 3. helg. Ledig frå snarast til mai 2025 

Søknadsfrist:  19. mars 2024 

Elektronisk søknad sendast innan fristen ved å gå inn på www.stord.kommune.no/ledige-stillingar

NB: Oppgi om du søker begge eller ein av stillingane. 

Ved ytterlegare spørsmål og interesse for stillingane, ta kontakt med
Avdelingsleiar døgnavdeling IDA:
Ingvild Boga på telefon 91727837 eller send e-post til ingvild.boga@stord.kommune.no

Dagleg leiar: Agata Barbara Kapuscinska - tlf. 407 29 263 

Til toppen