Stenger venterommet ved bussterminalen

Venterommet ved Esso Bremnes og bussentralen Svortland vert no permanent stengt.

Venterommet har vore mellombels stengt grunna hærverk. Ansvar for tilsyn, vedlikehald og reinhald har til no lagt på kommunen. Vestland fylkeskommune, som har ansvar for drift av busstasjonen, vil ikkje overta drifta av venterommet. I samband med sal av bygget har kommunen konkludert med permanent stenging av venterommet.

Til toppen