Grafisk profil

Bømlo kommune ønskjer å møta menneske som kjem i kontakt med oss på ein lett attkjenneleg måte, med det same uttrykket kvar gong uavhengig av kva medium som ber fram vår bodskap. 

Grafisk profilillustrasjon av kommunevåpen og kommuneflagg - Klikk for stort bileteBømlo kommunevåpen, flagg og logo   

Me ser vår grafiske profil som ein viktig del av kommunen sin identitet, og han er i stor grad bygd på dei verdiar me set høgt og det syn me har på oss sjølve. Særleg slagordet "Driftige folk i vakker natur" som me fekk fram etter ei spørjeundersøking blant alle innbyggjarane i kommunen i 2008. Vår grafiske profil vart utarbeidd i 2015.

Ein klårt definert grafisk profil skal byggja truverde og forståing for innhaldet i vår kommunikasjon. Gjennom heile vårt visuelle uttrykk ynskjer me å visa at kommunen er ein solid tenesteytar og viktig samfunnsaktør. Den grafiske profilen skal og verka til at du som er tilsett i Bømlo kommune føler at du er ein del av den same verksemda. 

Profilhandboka til kommunen inneheld reglar for bruk av grafisk profil, kommunevåpen og val av fontar og farger.

Profilhandbok til Bømlo kommune (PDF, 7 MB) 

Klesprofil Bømlo kommune (PDF, 911 kB)

Kommunevåpen

Bømlo kommune sitt kommunevåpen skal vera eit sølv sjøblad på raud botn. ”Sjøblad” er det same bladet som på vasslilja, ei plante som det finst mykje av i skogvatn og tjørn på Bømlo. Kommunevåpenet har vidare eit sekundært motiv, nemleg trekløveren som kjem fram gjennom ei spesiell utforming av sjøbladet. Dette skal symbolisera dei tre kommunane Bremnes, Bømlo og Moster som frå 01.01.1963 utgjer Bømlo kommune.

Kommunevåpenet er teikna av Magnus Hardeland og vart vedteke av kommunestyret 13. desember 1979.

Ordførarkjede

Ordførarkjedet i Bømlo er ei gåve frå Sparebanken Bremnes og Moster og Bømlo Sparebank. Den aller fyrste ordføraren som fekk kjeda over skuldrene, var Arne M. Haldorsen under ei høgtidsam overlevering 12. desember 1980. Kjeda er utforma og smidd av gullsmed Jørgen Otteren i Sandnes.

Nåla på ryggen, pendanten framme og det fyrste leddet over pendanten, finst der berre eit av. Resten av kjeda er symmetrisk, altså to av kvart symbol, så langt som til fiskane og aksa. Der heng aksa på venstre sida og fiskane på høgre. Kvart anna ledd har ein båt med råsegl. Seglet vekslar mellom å venda seg mot innsida og utsida av kjeda. Frå toppen av skuldrene og mot nåla nedst bak, er det like ledd. Dei vekslar mellom båten med råseglet og runde sølvflater med vevnadsliknade mønster inni.

Symbola i kjeda
Fyrste leddet over pendanten er av gamle Moster kyrkje. Kyrkja representerer øybuarane sitt aktive forhold til kristenliv og misjonen. Kyrkja er utforma i gull. Målretta er det eit symbol på gullet og gruvene i kommunen.

Kvart anna ledd er båten med råseglet som symboliserer sjølivet og frakt - ferdselsvegen frå gammalt av. Båtane er også dei ledda som bitt alt i hop og representerer ein omfattande kommunikasjon.

Neste ledd er to slipte grønsteinar frå Hesperiholmen ved Espevær. Dei er forma som øksehovud og festa på sølvplate. Dei representerer grønsteinsbrotet og anna steinutvinning rundt i kommunen. Ovanfor der ser me to kvartssteinar som skal representere gullgruvene rundt Lykling. At steinane er slipte som knappar skal representere all industrien på øya.

Kristenlivet og misjonering stod sentralt for folk i kommunen. Dette vert understreka ved enda eit symbol, ein klote med ein kross på. Siste symbola er fiskane og aksa. Fiskane på høgre sida står sjølvsagt for fiske og fangst langs kysten, medan aksa skal minna oss om verdien av jordbruket på øya. Nåla representerer framhald frå gammal tid, og står som bindeledd mellom alle folk, verdiar og all aktivitet i kommunen.

Til toppen