Tilgjengelegheitserklæringar

Bømlo kommune nyttar underleverandørar til delar av våre webtenester. Under listar me opp dei viktigaste tilgjengelegheitserklæringane som vedkjem system me lenkjer til frå vår kommunale nettside. Denne lista er under utarbeiding og fleire vert lagt til fortløpande.

Tilgjengelegheitserklæring for www.bomlo.kommune.no:

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/d2227539-34d1-4405-98ec-bbfeb45ec6f4

Tilgjengelegheitserklæringar frå underleverandørar

Bømlo kulturskule - søknadsskjema frå Speedamin (under revisjon):

https://uploads-ssl.webflow.com/6086978e2ce27e163e69995e/6267f30c206153ca1c19cf83_WCAG%20guidelines%202.1%20AA.pdf  

Bømlo kommune ledige stillingar - Webcruiter:

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/61c6a91d-7a31-4827-85cd-db89c9864f23

Skjema.no:

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/a0e23bd0-0541-4f86-affe-437da52a8b74

KommuneTv - Aventia:

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/d20c8973-4140-423e-80c9-37299a903370

Betre tverrfagleg innsats (BTI): 

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/d0251467-8988-4d07-9c12-cff9edd24da7

Samhandlingsmodell: 

https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/ab55f180-b848-4d39-a6ba-05008c9cccd8

 

Under utarbeiding

Aktivitet for alle - under utarbeiding

Framsikt - (per publikasjon)

Kjekt i lag - prosjektsamarbeid mellom Bømlo folkebibliotek og Nasjonalbiblioteket 

Bømlo kulturhus (kommunalt føretak- KF) 

 

Spørsmål og tilbakemeldingar sendast til uu@bomlo.kommune.no

Til toppen