Politiske møter og sakslister

Over finn du lenkjer til liste over politiske utval og deira møtekalender samt sakslister frå før 2021 og frå 2021. Dei er delt grunna skifte av datasystem.

NB! For å finne sakslista i eit møte, gjer du følgjande: 

  1. Trykk på det møtet du ynskjer å sjå sakslista på
  2. Finn datoen på møtet i kalenderen og trykk på den
  3. Deretter må du trykkje igjen på datoen og sakslista vil kome fram

Møteplan for folkevalde organ 2022 vart vedteke i kommunestyret 13.12.2021. Hovudutvalsmøta vert haldne i formannskapssalen, om ikkje smitteverntiltak tilseier tv-overførte møter frå kommunestyresalen.

Kontrollutvalet har eige sekretariat og ligg difor ikkje inne i vårt saks- og arkivsystem Innsyn - sjå knapp under.

Kontrollutvalet med møteinnkallingar og -protokollar

Møtekalender Kontrollutvalet 2023

Alle møtene i Kontrollutvalet startar klokka 10.00 i Formannskapssalen  

  • 13.04 - AVLYST!
  • 25.05
  • 21.09
  • 30.11
Møteplankalender folkevalde organ 2023
Til toppen