Bømlo ungdomsråd

Bømlo ungdomsråd har 12 medlemer frå ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane på Bømlo. Ungdomsrådet skal få sei si meining om alt som er viktig for born og unge og har uttalerett i kommunestyret.

Leiar i Bømlo ungdomsråd 2020-2021 er Kasja Hellen Røksund

Føremålet med ungdomsrådet er mellom anna:

  • Å fremja ungdommane (8 kl. - 19 år) sine interesser i deira nærmiljø
  • Å styrkja og hjelpa born overfor beslutningsprosessane i kommunen
  • Å vera høyringsorgan i kommunen i dei saker som vedkjem dei unge

SLT-koordinator er sekretær for rådet og ordførar/varaordførar politisk mentor.

Her finn du oversyn over medlemer i Bømlo ungdomsråd

Reglement for Bømlo ungdomsråd (PDF, 74 kB)

Kontaktperson er sekretær i Bømlo ungdomsråd:
Stian Olderkjær
SLT-koordinator
Tel.:  909 51 516
Epost: slt@bomlo.kommune.no

Gruppebilete av 10 elevar og tre vaksne i Bømlo ungdomsråd som står foran kunstteppe i Bømlo kommunestyresal. Foto. - Klikk for stort bileteBømlo ungdomsråd 2020-2021 er leiar Kajsa Røksund (framme t.h) og nestleiar Adrian Hovland Våge (framme t.v). Medlemer er Sander Ervik-Larsen, Tuva Lodden, Aksel Nordtun, Jenny Pettersen Meling, Solveig Aamodt, Bjarte Notland Tjensvoll, Eirik Hansen og Line Eidesvik. Bakerst t.v. Siv Linda Vespestad (Ap), varaordførar Ragnfrid Sønstabø og sekretær Stian Sithole Olderkjær (bakerst t.h). Simon Knutsson Sortland  

Til toppen