Bømlo ungdomsråd

Bømlo ungdomsråd har medlemmar frå ungdomsskulane og dei vidaregåande skulane på Bømlo. Ungdomsrådet skal få sei si meining om alt som er viktig for born og unge og har uttalerett i kommunestyret.

portrett av ung gut - Klikk for stort bileteBjarte Notland Tjensvoll er leiar i Bømlo ungdomsråd. Simon Knutsson Sortland

Leiar i Bømlo ungdomsråd 2023-2024 er Bjarte Notland Tjensvoll

Har du spørsmål eller innspel kan du også senda e-post til ungdomsradet@bomlo.kommune.no

Følg gjerne Bømlo ungdomsråd sin instagramkonto

Møtekalender og utvalsmedlemer 

Føremålet med ungdomsrådet er mellom anna:

  • Å fremja ungdommane (8 kl. - 19 år) sine interesser i deira nærmiljø
  • Å styrkja og hjelpa born overfor beslutningsprosessane i kommunen
  • Å vera høyringsorgan i kommunen i dei saker som vedkjem dei unge

Rådgjevar for folkehelse og frivilligheit er koordinator for rådet og ordførar/varaordførar politisk mentor.

Kontaktperson i Bømlo ungdomsråd:
Johanne Kristiansen
Rådgjevar folkehelse og frivilligheit
Tel.: 453 82 642
Send e-post

Reglement for Bømlo ungdomsråd (PDF, 796 kB)

Ungdom ved roret

I 2021-23 spelar ungdomsrådet ei sentral rolle i prosjektet Ungdom ved roret. I prosjektet testar me mellom anna ut ein alternativ organisering av ungdomsrådet i Bømlo med oppstartssamling og prosjektbasert arbeid. Eit ungdomsrådsstyre møtast om lag ein gong kvar månad.

I 2022-23 arbeider Bømlo ungdomsråd særleg med

  • Møteplassar for ungdom og har fått tatt i bruk den gamle ungdomsskulen - sjå meir om prosjektet her
  • Alle med i fritidsaktivitetar
  • Kollektivtransport
  • Skule - nasjonale innspel og dialog med rektorar og kommunalsjef i Bømlo
  • Psykisk og seksuell helse

Tema ungdomsrådet engasjerer seg i er betre kollektivtransport, møteplassar for ungdom, ALLEMED i fritidsaktivitetar, psykisk og seksuell helse i skulen og forhindre kroppspress og jakt og gardsbruk som valfag i ungdomsskulen. Er du ungdom og har lyst til å engasjere deg? Ta kontakt med Bømlo ungdomsråd med ein DM på Instagram.  

Søknad Ungdom ved roret (PDF, 7 MB)

Oppsummering oppstartssamling ungdomsrådet 21-22 (PDF, 5 MB)

Oppsummering og evaluering av arbeidet med program for folkehelsearbeid 2021-22

Oppsummering oppstartssamling ungdomsrådet 22-23 (PDF, 8 MB)

Rapport frå Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner der Bømlo var ein av case-kommunene

Brev til Kjersti Toppe med innspel om tilskotsordning til oppstartsseminar til norske ungdomsråd (PDF, 140 kB)

Ungdom ved inngang til hotell - Klikk for stort bilete40 ungdom frå Bømlo deltok på oppstartsseminar i september 2022 Lene Borgen Waage
Til toppen