Klage på eigedomsskatt

Du kan klaga på eigedomsskatten. For å klaga må du først finna ut om du har skattetakst basert på bustadverdi frå Skatteetaten eller kommunal takst. Dette finn du ut på den elektroniske informasjonen kommunen sender ut før 1. mars i år. Dei fleste privatbustader har bustadverdi frå Skatteetaten medan næringseigedomar og fritidseigedomar har kommunal takst. 

Til toppen