Korleis vert eigedomen taksert?

Eigedomen din har anten skattetakst basert på formuegrunnlag/bustadverdi frå Skatteetaten eller kommunal taksering. 

Til toppen