Sakkunnig nemnd og klagenemnd eigedomsskatt

Sakkunnig nemnd og klagenemnd vert oppnevnt av kommunestyret for fire år. 

Sakkunnig nemnd

Den sakkunnige takstnemnda si oppgåve er å fastsetja skatteverdien til eit objekt på grunnlag av forslag frå takstmenn. Ei slik fastsetjing er å rekna som takst.  

Medlem i sakkunnig nemnd eigedomsskatt:

  • Leiar: Audun Halleraker (H)
  • Medlem: Tove Lise Aasheim (Ap)
  • Medlem: Terje Olav Nesse (V)
  • Varamedlemmer: Aslaug S. Huse (H), Endre Barane (Ap), Bente Hovland Bergtun (KrF)

Klagenemnd

Klagenemnda si oppgåve er å avgjera eventuelle klagar på skattetaksten som den sakkunnige takstnemnda har sett på eit objekt. Klaga vert avgjort etter først å ha gjennomført synfaring.

Medlem i sakkunnig klagenemnd: 

  • Leiar: Karsten Fylkesnes (Krf)
  • Medlem: Signe Lund Janssen (H)
  • Medlem: Hans Otto Robberstad (Ap)
  • Varamedlem: Birgit Sønstabø Esperø (Krf), John Magne Søvold (INP), Birger Torgersen (Ap)
Til toppen