Skattelister eigedomsskatt

Skattelista og fritakslista vert lagt ut til offentleg ettersyn i ein månad når eigedomsskatten vert skriven ut, frå 1. mars. 

Skatteliste kommunal takst (PDF, 690 kB)

Skatteliste formuegrunnlag (PDF, 889 kB)

Fritaksliste § 5a (PDF, 116 kB)

Fritaksliste § 5c (PDF, 123 kB)

Fritaksliste § 5 d (PDF, 172 kB)

Fritaksliste § 5 h delvis (PDF, 178 kB)

Fritaksliste § 5 h (PDF, 115 kB)

Fritaksliste § 7 a (PDF, 139 kB)

Fritaksliste § 7 b (PDF, 129 kB)

Fritaksliste § 7 b delvis (PDF, 119 kB)

Til toppen