Skattelister eigedomsskatt

Skattelista og fritakslista vert lagt ut til offentleg ettersyn i ein månad når eigedomsskatten vert skriven ut, frå 1. mars. 

NB: Det er oppdaga at nokre av dei utsendte skattesetlane for eigedomar med bustadverdi har feil utrekna årleg skatt. Feilen er no retta opp i og me sender no ut retta skattesetel til alle eigedomar som har bustadverdi. 

SkattelisteOffentligEttersyn_kommunal (PDF, 694 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn_FG (PDF, 893 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn fritak § 5a (PDF, 114 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn fritak § 5c (PDF, 123 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn fritak § 5 d (PDF, 172 kB)

SkattelisteOffentlig fritak § 5h (PDF, 145 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn fritak § 5h delvis (PDF, 178 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn_Fritak § 7a (PDF, 139 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn_Fritak § 7b (PDF, 129 kB)

SkattelisteOffentligEttersyn fritak § 7b delvis (PDF, 119 kB)

Til toppen