Skattelister eigedomsskatt

Skattelista og fritakslista vert lagt ut til offentleg ettersyn når eigedomsskatten vert skriven ut, frå 1. mars. 

Eigedomsskattelista viser skatt på utskrivingstidspunktet. Lista vert ikkje oppdatert med korreksjonar som følgje av rettingar og klagehandsaming gjennom året.

2021_Skatteseddel – enkel - SKnemd_20210225_1519 (PDF, 241 kB)

2021_Skatteseddel_–_enkel_-_FG_20210225_1518 (PDF, 266 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210225_1413FG (PDF, 874 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210224_1014SKN (PDF, 613 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0826kraftlinjer (PDF, 112 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0824teleogdatanett (PDF, 111 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0813 oppdrettsanlegg (PDF, 106 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0811 fritak §5h landbruk og gartneri (PDF, 140 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0808 fritak § 5c kyrkje (PDF, 113 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0807 fritak §5a statleg eigedom (PDF, 116 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0802 fritak § 7b historiske bygg (PDF, 117 kB)

Kopi_Skatteliste_2021_–_Offentlig_ettersyn_20210222_0757 fritak §7a lag og organisasjonar (PDF, 132 kB)

Til toppen