Renovasjonsgebyr

Hushaldsrenovasjon - abonnementsgebyr
Type Dunk Dunkgebyr
Grunngebyr er for alle. I tillegg kjem det per dunktype 1213 kr
Bio 140 liter 531 kr
Papir 140 liter 256 kr
Papir 240 liter 419 kr
Papir 660 liter 1175 kr
Glas- og metallemballasje 140 liter 138 kr
Glas- og metallemballasje 660 liter 625 kr
Rest 140 liter 688 kr
Rest 240 liter 1169 kr
Rest 370 liter 1775 kr
Rest 660 liter 3250 kr
Plastemballasje, sekk Bet. v/ab.gebyr
Ekstrasekker, pr stykk 56 kr
Renovasjonsgebyr hytte
Bygningstype Pris pr år
Hytte 1375 kr
Slamgebyr
Type Storleik Pris
Slamtank 0-4 m3 813 kr
Slamtank 4,1 - 9,5 m3 988 kr
Slamtank 9,6 - 16,5 m3 2188 kr
Felles tank vanleg hus 563 kr
Slamtank hytte 438 kr
Felles tank hytte/rorbu 250 kr
Minireinseanlegg 1688 kr
Minireinseanlegg, delt 1250 kr
Naudtøming, tank 0 - 4 m3 3500 kr
Tillegg for naudtøming, tank over 4 m3 per m3 390 kr
Til toppen