Renovasjonsgebyr

Hushaldsrenovasjon - abonnementsgebyr
Type Dunk Dunkgebyr
Grunngebyr er for alle. I tillegg kjem det per dunktype 1275 kr
Bio 140 liter 487,50 kr
Papir 140 liter 262,50 kr
Papir 240 liter 425 kr
Papir 660 liter 1187,50 kr
Glas- og metallemballasje 140 liter 225 kr
Glas- og metallemballasje 660 liter 625 kr
Rest 140 liter 800 kr
Rest 240 liter 1375 kr
Rest 370 liter 1875 kr
Rest 660 liter 3500 kr
Sekker øyer 2000 kr
Abonnementsgebyr renovasjon hytte - bustad
Bygningstype Pris pr år
Hytte 1450 kr
Bustad 1287,50 kr
Slamgebyr
Type Storleik Pris
Tøming kvart 2.år (hus) 0 - 4 m3 937,50 kr
Tøming kvart 4.år (hytte) 0 - 4 m3 487,50 kr
Tøming kvart år 0 - 4 m3 1843,75 kr
Felles tank tøming kvart 2. år 625 kr
Felles tank, tøming kvart 4. år 275 kr
Felles tank tøming kvart år 1343,75 kr
Slamtank tøming kvart 2. år 4,1 -9,5 m3 1087,50 kr
Slamtank tøming kvart 2.år 9,6 - 16,5 m3 2500 kr
Slamtank per tøming over 16,5 m3 475 kr
Tillegg for naudtøming fakturerast direkte frå SIM
Til toppen