Tilknytingsgebyr vatn og avlaup

Dersom du skal kopla deg til offentleg leidningsnett må du betala tilknytingsgebyr. Gebyret vert utrekna etter målt bruksareal for bygget.

Bømlo vatn- og avløpsselskap AS (BVA) sender ut faktura for tilknyting til kommunal vatn- eller avlaupsleidning når dei har fått oversendt igongsettingsløyve frå byggjesaksavdelinga i kommunen. Tilknytingsgebyret må betalast før du startar med grunnarbeidet, men det er mogleg å få ei utsetting dersom du ikkje skal byrja på prosjektet enda. Søknad om utsetting kan sendast til post@bva.no

Prisar for tilknyting til offentleg leidningsnett (PDF, 68 kB)

 

Forskrift om vass- og kloakkavgifter i Bømlo 

Til toppen