Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for unge opp til 25 år. Me har ope kvar onsdag mellom kl. 16.00 – 18.00 (NB! Stengt når skulane har fri). Du treng ikkje bestille time og me har teieplikt.


Kvar finn du oss?

Du finn oss på gamle Legesenteret på Svortland.

Helsestasjon for ungdom 
Telefon: 53 42 33 37 
Besøksadresse: Kyrkjegardsvegen 20
5430 Bremnes 

​Postadresse:
Rådhuset v/Bremnes Helsestasjon
Leirdalen 1 
5430 Bremnes

Kva kan du få hjelp til?

På helsestasjon for ungdom er det jordmor, helsesjukepleiar, lege, psykisk helsearbeidar og ruskonsulent tilstades.

Me kan hjelpe til med vanleg legeundersøkjing på grunn av sjukdom, plager - t.d. sår hals, utslett, smerter og liknande, me kan tilvise deg til andre instansar i helsevesenet, teste for kjønnssjukdomar og eller du kan snakka med oss om emner som opptek deg som til dømes: 

 • Prevensjonsrettleiing
 • Problem på skulen og heime
 • Er du trist eller einsam
 • Psykisk helse
 • Slanking og spiseforstyrring
 • Rus og rusmisbruk, både lovelege og ulovlege
 • Menstruasjon
 • Seksualitet
 • Parforhold
 • Graviditet
 • Vonde opplevingar, til dømes seksuell misbruk, vald, dødsfall/sjukdom, samlivsbrot eller konfliktar i familien. 

Teamet vårt på helsestasjon for ungdom: 

 

Jordmor 
Kristin Mohr Rykkje
E-post: kristin.mohr.rykkje@bomlo.kommune.no

Jordmor 
Åse Østensen 
E-post: ase.ostensen@bomlo.kommune.no

Helsesjukepleiar 
Kristin Bjelland Håstø
E-post: kristin.hasto@bomlo.kommune.no

Psykiatrisk sjukepleiar
Øyvind Marsteen 
E-post: oyvind.marsteen@bomlo.kommune.no

Ungdomskontakt/Førebyggjande rusteam 
Marianne Undheim
E-post: marianne.undheim@bomlo.kommune.no

Helsesjukepleiar
Britt Westermoen
E-post: britt.westermoen@bomlo.kommune.no

Lege
Julie Jørs

Til toppen