Helsestasjon 0-5 år

Baby-1 - Klikk for stort bilete Helsestasjonstenesta er eit lovpålagt lågterskeltilbod for alle barn frå 0-5 år, og er ein del av kommunen sitt helsefremjande og førebyggjande arbeid.

VELKOMMEN TIL HELSESTASJONEN

 

Helsestasjonar i Bømlo kommune
STAD TLF.NR BESØKSADRESSE OPNINGSTIDER KONTAKT
BREMNES  53423337   Kyrkjegardsvegen 20, 5430 Bremnes kvar dag Liv Turid S. Halbmayr

MOSTER 

53423387   Mostravegen 561, 5440 Mosterhamn kvar onsdag Britt Westermoen

LANGEVÅG 

53423375  Hovlandsvegen 3, 5443 Langevåg annankvar måndag Birgit Pedersen

 

Tenesta skal betre forutsetnaden for god psykisk og fysisk helse ved å fremje trivsel, velvære og meistring av de utfordringane menneske møter i kvardagen. Tenesta skal og førebyggje sjukdom og skade.
 
Familien sine ressursar og eige ansvar er sentrum, og helsesjukepleiar rolle er å støtte opp under dette i samarbeid med den enkelte og familien. Konsultasjonen med helsesjukepleiar vil ofte bestå av kontroll av vekt og lengde, vaksinasjon, samtale om søvn og mat, samt rettleiing og samtale rundt utviklinga til barnet. I tillegg er det rom for foreldra å ta opp ting som dei lurer på eller er opptekne av i forhold til barnet og familiesituasjonen.
 
 


På helsestasjonen kan de og få desse tenestane:

 

Korleis søkja tenesta 
Det er timetinging til helsestasjonane, og me set stor pris på at du avbestiller timen dersom du og barnet ikkje kan møta.
 
Tenesta er gratis.

 

Helsestasjonen arbeider med førebyggjande og helsefremjande arbeid blant barn og unge etter ” helse og omsorgslova”Foreldre pliktar å medverke til at barnet deira tek del i helsekontroll.   Helsesøster som er leiar av helsestasjonen har spesialutdanning i førebyggjande arbeid. I tillegg arbeider jordmor, lege og anna personell ved helsestasjonen; psykolog, sjukepleiar, foreldrerettleiar, psykisk helsearbeidar, merkantil m.a.

 

Me på helsestasjonen ønskjer å vera til hjelp for deg og familien din i den nye livssituasjonen. Du kan bruke helsestasjonen om du treng einkvan å rådføra deg med - også utanom dei avtalane du har gjort. Ikkje noko spørsmål er for dumt. Me vil prøva å hjelp deg eller visa deg veg til einkvan som kan. Ofte treng du berre ei stadfesting på eigne kunnskapar. TRU PÅ DEG SJØLV!  

 

Helsestasjonsverksemda er for tida basert på timebestilling

 

LYKKE TIL MED BARNET OG TIDA SOM KJEM

 

Organisatorisk er tenesta knytt til Barne- og familietenesta.   

Publisert av Linda Hellen. Sist endra 20.12.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 33 35
Mobil:
414 32 210
E-post:
Tittel:
leiande helsesjukepleiar
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 33 34
Mobil:
948 44 935
E-post:
Tittel:
helsesjukepleiar /hfu
Bunnhjørne
Telefon:
53 42 33 23
Mobil:
934 32 578
E-post:
Tittel:
helsesjukepleiar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering