Barne- og familietenesta

Helsestasjonen

Telefon: 53 42 33 37
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Besøksadresse: Kyrkjegardsvegen 20, 5430 Bremnes  


Pedagogisk psykologisk teneste PPT 

Telefon : 53 42 33 30
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Besøksadresse: Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes 

Verksemdsleiar

Linda Hellen 
Mobil: 909 61 702
epost: linda.hellen@bomlo.kommune.no         

     


 

Tilsette BFT
Namn/stilling/avd. Stilling Mobil epost
Liv Turid S. Halbmayr leiande helsesjukepleiar Helsestasjonen 414 32 210 lhr@bomlo.kommune.no
Therese Grasdal systemansvarleg 534 23 330 therese.grasdal@bomlo.kommune.no
Birgit Sønstabø Esperø avdelingsleiar Spesialpedagogisk team Barnehage 907 67 371 birgit.espero@bomlo.kommune.no
Gro Marita V. Tulloch avdelingsleiar Sosiale tenester barn og ungeKoordinerande eining barn 468 92 130 gmv@bomlo.kommune.no
Jorunn Sortland avdelingsleiar Pedagogisk psykologisk teneste 997 17 452 jorunn.sortland@bomlo.kommune.no
Anette Alvsvåg Kallevåg avdelingsleiar Skulehelsetenesta 476 39 435 anette.kallevag@bomlo.kommune.no
Marianne Undheim ungdomskontakt/LOS Førebyggjande tiltak barn og unge 975 97 618 marianne.undheim@bomlo.kommune.no
Ingrid Eskeland implenteringsansvarleg TIBIR og PMTO terapeutFørebyggjande tiltak barn og unge 901 96 898 ingrid.eskeland@bomlo.kommune.no
Tina Olsen implenteringsansvarleg TIBIR og PMTO terapeutFørebyggjande tiltak barn og unge 941 71 130 tina.olsen@bomlo.kommune.no
Helga Stokka PMTO terapeut 913 50 648 hel@bomlo.kommune.no
Cecilia R. Thormodsæter PMTO terapeut / sakshandsamar Sosiale tenester barn og unge 907 94 953 cecilia.thormodsaeter@bomlo.kommune.no
Julie Teige sakshandsamar Sosiale tenester barn og unge 948 09 359 julie.teige@bomlo.kommune.no
Marianne Grønnevik sakshandsamar Pedagogisk psykologisk teneste 959 31 580 marianne.gronnevik@bomlo.kommune.no
Agnes Korneliussen sakshandsamar Pedagogisk psykologisk teneste 970 08 437 agnes.korneliussen@bomlo.kommune.no
Bente Hovland Bergtun sakshandsamar pedagogisk psykologisk teneste 480 22 255 lbhr@bomlo.kommune.no
Tonje Stavland logoped Pedagogisk psykologisk teneste 951 84 927 tonje.stavland@bomlo.kommune.no
June Lodden logoped Pedagogisk psykologisk teneste 907 96 213 june.lodden@bomlo.kommune.no
Lene Aven Hollund spesialpedag Spesialpedagogisk team Barnehage 408 69 115 lene.aven.hollund@bomlo.kommune.no
Iselin Håkonsen Helland merkantil Helsestasjonen 534 23 337 iselin.hakonsen.helland@bomlo.kommune.no
Åse Østensen jordmor Helsestasjonen og Helsestasjon for ungdom 976 16 243 ase.ostensen@bomlo.kommune.no
Kristin Mohr Rykkje jordmor Helsestasjonen og Helsestasjon for ungdom 534 23 337 kmry@bomlo.kommune.no
Karoline Gilje fagansvarleg Migrasjonshelse Helsestasjonen 994 06 675 kgi@bomlo.kommune.no
Marthe Presthaug sjukepleiar Migrasjonshelsetenesta 410 04 084 marthe.presthaug@bomlo.kommune.no
Miriam Johannessen foreldrerettleiar Helsestasjonen 489 99 965 rmj@bomlo.kommune.no
Birgit Pedersen helsesjukepleiarHelsestasjonen 934 32 578 birgit.pedersen@bomlo.kommune.no
Britt Westermoen helsesjukepleiar Helsestasjonen og Helsestasjon for ungdom 996 19 358 bwe@bomlo.kommune.no
Inger-Lise Nord Waage ungdomskontakt/LOS Førebyggjande tiltak barn og unge 970 83 484 inger.lise.nord@bomlo.kommune.no
Kathrine Hopen fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen og Skulehelsetenesta 908 33 156 kathrine.hopen@bomlo.kommune.no
Jenny Græsholt Røine fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen og Skulehelsetenesta 900 94 357 Jenny.Graesholt.Roine@bomlo.kommune.no
Britt Mari Farestveit ergoterapeut barn og unge Helsestasjonen og Skulehelsetenesta 908 22 991 bmf@bomlo.kommune.no
Anne Marit Hylland helsesjukepleiar Helsestasjonen 993 22 642 amh@bomlo.kommune.no
Terese Hope Kvarven sakshandsamar Pedagogisk psykologisk teneste 417 30 295 thkv@bomlo.kommune.no
Lillian E. S. Johannessen helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 984 74 949 lesj@bomlo.kommune.no
Camilla B. Eikeland helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 416 89 041 cbei@bomlo.kommune.no
Kristin B. Håstø helsesjukepleiar Helsestasjonen og fagansvarleg Helsestasjon for ungdom 470 74 184 kha@bomlo.kommune.no
Hanne Berit Habbestad helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 900 83 506 hbha@bomlo.kommune.no
Linn-Maiva L. Waage helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 975 75 118 linn-maiva.larsen@bomlo.kommune.no
Cecile G. Kallevåg psykisk helsearbeidar Skulehelsetenesta 473 90 766 cecilie.kallevag@bomlo.kommune.no
Øyvind Marsteen psykiatrisk helsesjukepleiar Skulehelsetenesta og Helsestasjon for ungdom 926 66 868 oyvind.marsteen@bomlo.kommune.no
Merete Solås helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 936 98 162 mes@bomlo.kommune.no
Marianne Lidal aktivitetsguide 948 75 454 marianne.lidal@bomlo.kommune.no
Vidar Gilje lektor Alvsvåg alternative skule
Lars Petter Steinsbø Lie lærar Alvsvåg alternative skule
Jan Kenneth Sortland miljøarbeidar Alvsvåg alternative skule
Til toppen