Barne- og familietenesta

Helsestasjonen

Telefon: 53 42 33 37
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30 (Telefontider i sommer: 03/07-23 - 18/08-23, kvardagar kl. 09.00-13.00)
Besøksadresse: Kyrkjegardsvegen 20, 5430 Bremnes  


Pedagogisk psykologisk teneste PPT 

Telefon : 53 42 33 30
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Besøksadresse: Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes 

Verksemdsleiar

Linda Hellen 
Mobil: 909 61 702
epost: linda.hellen@bomlo.kommune.no         

     

NY_Tilsette BFT
Namn/stilling/avd. Mobil epost
Liv Turid S. Halbmayr leiande helsesjukepleiar Helsestasjonen 414 32 210 lhr@bomlo.kommune.no
Therese Grasdal systemansvarleg 53 42 33 30 therese.grasdal@bomlo.kommune.no
Birgit Sønstabø Esperø avdelingsleiar Spesialpedagogisk team Barnehage 907 67 371 birgit.espero@bomlo.kommune.no
Gro Marita V. Tulloch avdelingsleiar Sosiale tenester barn og unge 468 92 130 gmv@bomlo.kommune.no
Jorunn Sortland avdelingsleiar Pedagogisk psykologisk teneste 997 17 452 jorunn.sortland@bomlo.kommune.no
Anette Alvsvåg Kallevåg avdelingsleiar Skulehelsetenesta 476 39 435 anette.kallevag@bomlo.kommune.no
Marianne Undheim ungdomskontakt/LOS Førebyggjande tiltak barn og ung 975 97 618 marianne.undheim@bomlo.kommune.no
Ingrid Eskeland implenteringsansvarleg TIBIR og PMTO terapeutFørebyggjande tiltak barn og unge 901 96 898 ingrid.eskeland@bomlo.kommune.no
Tina Olsen PMTO terapeut 941 71 130 tina.olsen@bomlo.kommune.no
Helga Stokka PMTO terapeut 913 50 648 hel@bomlo.kommune.no
Cecilia R. Thormodsæter PMTO terapeut / sakshandsamar Sosiale tenester barn og unge 907 94 953 cecilia.thormodsaeter@bomlo.kommune.no
Julie Teige sakshandsamar Sosiale tenester barn og unge 948 09 359 julie.teige@bomlo.kommune.no
Marianne Grønnevik sakshandsamar PPT 959 31 580 marianne.gronnevik@bomlo.kommune.no
Agnes Korneliussen sakshandsamar PPT 970 08 437 agnes.korneliussen@bomlo.kommune.no
Bente Hovland Bergtun sakshandsamar PPT 480 22 255 lbhr@bomlo.kommune.no
Tonje Stavland logoped PPT 951 84 927 tonje.stavland@bomlo.kommune.no
June Lodden logoped PPT 907 96 213 june.lodden@bomlo.kommune.no
Lene Aven Hollund spesialpedagog 408 69 115 lene.aven.hollund@bomlo.kommune.no
Iselin Håkonsen Helland merkantil Helsestasjonen 534 23 337 iselin.hakonsen.helland@bomlo.kommune.no
Åse Østensen jordmor 976 16 243 ase.ostensen@bomlo.kommune.no
Kristin Mohr Rykkje jordmor 53 42 33 37 kmry@bomlo.kommune.no
Karoline Gilje fagansvarleg Migrasjonshelse 994 06 675 kgi@bomlo.kommune.no
Marthe Presthaug sjukepleiar Migrasjonshelsetenesta 410 04 084 marthe.presthaug@bomlo.kommune.no
Miriam Johannessen foreldrerettleiar 489 99 965 rmj@bomlo.kommune.no
Birgit Pedersen helsesjukepleiar 934 32 578 birgit.pedersen@bomlo.kommune.no
Britt Westermoen helsesjukepleiar 996 19 358 bwe@bomlo.kommune.no
Inger Lise Nord Waage 970 83 484 inger.lise.nord@bomlo.kommune.no
Kathrine Hopen fysioterapeut barn og unge 908 33 156 kathrine.hopen@bomlo.kommune.no
Jenny Græsholt Røine fysioterapeut barn og unge 900 94 357 Jenny.Graesholt.Roine@bomlo.kommune.no
Britt Mari Farestveit ergoterapeut barn og unge 908 22 991 bmf@bomlo.kommune.no
Anne Marit Hylland helsesjukepleiar 993 22 642 amh@bomlo.kommune.no
Terese Hope Kvarven sakshandsamar PPT 417 30 295 thkv@bomlo.kommune.no
Mathilde Kallevåg sakshandsamar PPT 969 15 505 mathilde.kallevåg@bomlo.kommune.no
Camilla B. Eikeland Fagansvarleg Reisevaksine 416 89 041 cbei@bomlo.kommune.no
Kristin B. Håstø helsesjukepleiar, fagansvarleg HFU 470 74 184 kha@bomlo.kommune.no
Hanne Berit Habbestad helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 900 83 506 hbha@bomlo.kommune.no
Linn-Maiva L. Waage helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 975 75 118 linn-maiva.larsen@bomlo.kommune.no
Cecile G. Kallevåg psykisk helsearbeidar Skulehelsetenesta 473 90 766 cecilie.kallevag@bomlo.kommune.no
Linn Therese Olaussen helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 416 41 087 linn.therese.olaussen@bomlo.kommune.no
Merete Solås helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 936 98 162 mes@bomlo.kommune.no
Marianne Lidal LOS for ungdom/aktivitetsguide 948 75 454 marianne.lidal@bomlo.kommune.no
Vidar Gilje Alvsvåg alternative skule vidar.gilje@bomlo.kommune.no
Lars Petter Steinsbø Lie Alvsvåg alternative skule lars.petter.lie@bomlo.kommune.no
Jan Kenneth Sortland miljøarbeidar Alvsvåg alternative skule jan.kenneth.sortland@bomlo.kommune.no
Øivind Johnsen psykologspesialist Skulehesetenesta oivind.johnsen@bomlo.kommune.no
Susanna Heggland psykologspesialist PPT susanna.heggland@bomlo.kommune.no
Stine Rojas Tveita logoped PPT 452 98 056 stine.rojas.tveita@bomlo.kommune.no


 

Til toppen