Barne- og familietenesta

Helsestasjonen

Telefon: 53 42 33 37
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Besøksadresse: Kyrkjegardsvegen 20, 5430 Bremnes  


Pedagogisk psykologisk teneste PPT 

Telefon : 53 42 33 30
Telefontider: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 14.30
Besøksadresse: Idrettsvegen 87, 5430 Bremnes 

Verksemdsleiar

Linda Hellen 
Mobil: 909 61 702
epost: linda.hellen@bomlo.kommune.no         

     


 

Tilsette BFT
Namn/stilling/avd. Mobil epost
Borghild Andersen, psykolog 534 23 330 lban@bomlo.kommune.no
Bente Hovland Bergtun, ansvarleg inkludering- og skulemiljøsaker PPT 480 22 255 lbhr@bomlo.kommune.no
Birgit Sønstabø Esperø, Leiar spesialpedagogisk team Bhg PPT 907 67 371 birgit.espero@bomlo.kommune.no
Therese Grasdal, merkantil/sys.ansv. 534 23 330 therese.grasdal@bomlo.kommune.no
Marianne Grønnevik, ansvarleg inkludering- og skulemiljøsaker PPT 959 31 580 marianne.gronnevik@bomlo.kommune.no
Ingrid Eskeland PMTO-terapeut, førebygjande tiltak barn og unge 901 96 898 ingrid.eskeland@bomlo.kommune.no
Asbjørg Vestvik, merkantil Helsestasjonen 534 23 337 asbjorg.borgny.vestvik@bomlo.kommune.no
Tonje Stavland, logoped PPT 951 84 927 tonje.stavland@bomlo.kommune.no
Lene Aven Hollund, spesialpedagog PPT 408 69 115 lene.aven.hollund@bomlo.kommune.no
Terese Hope Kvarven, sakshandsamar PPT 417 30 295 thkv@bomlo.kommune.no
Ann Helen Tveit Hope, sakshandsamar PPT 416 86 408 lahh@bomlo.kommune.no
Agnes Korneliussen, sakshandsamar PPT 901 34 904 agnes.korneliussen@bomlo.kommune.no
Inger-Lise Nord Waage, ungdomskontakt/LOS 970 83 484 inger.lise.nord@bomlo.kommune.no
Tina Olsen, PMTO-terapeut 941 71 130 tina.olsen@bomlo.kommune.no
Jorunn Sortland, avdelingsleiar og utgreiingsansvarleg PPT 997 17 452 jorunn.sortland@bomlo.kommune.no
Helga Stokka , PMTO-rådgjevar 913 50 648 hel@bomlo.kommune.no
Cecilia R. Thormodsæter, PMTO-rådgjevar sakshandsamar Sosiale tenester 907 94 953 cecilia.thormodsaeter@bomlo.kommune.no
Gro Marita V. Tulloch, ansvarleg førebygjande tiltak barn og unge Sosiale tenester barn og unge 468 92 130 gmv@bomlo.kommune.no
Marianne Undheim, ungdomskontakt/LOS 975 97 618 marianne.undheim@bomlo.kommune.no
Iselin Håkonsen Helland, merkantil Helsestasjonen 534 23 337 iselin.hakonsen.helland@bomlo.kommune.no
Åse Østensen, jordmor Helsestasjonen 976 16 243 ase.ostensen@bomlo.kommune.no
Kristin Mohr Rykkje, jordmor Helsestasjonen og HFU 534 23 337 kmry@bomlo.kommune.no
Liv Turid S. Halbmayr, leiande helsesjukepleiar Helsestasjonen 414 32 210 lhr@bomlo.kommune.no
Karoline Gilje, foreldrerettleiiar og ansvarleg Flyktninghelse Helsestasjonen 994 06 675 kgi@bomlo.kommune.no
Kathrine Hopen, fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen 908 33 156 kathrine.hopen@bomlo.kommune.no
Britt Mari Farestveit, ergoterapeut barn og unge Helsestasjonen 908 22 991 bmf@bomlo.kommune.no
Anne Marit Hylland, ansvarleg Reisevaksine Helsestasjonen 993 22 642 amh@bomlo.kommune.no
Miriam Johannessen, foreldrerettleiar Helsestasjonen 489 99 965 rmj@bomlo.kommune.no
Lillian E. S. Johannessen, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 984 74 949 lesj@bomlo.kommune.no
Birgit Pedersen, helsesjukepleiar Helsestasjonen 934 32 578 birgit.pedersen@bomlo.kommune.no
Asbjørg Borgny Vestvik, merkantil Helsestasjonen 958 54 903 ave@bomlo.kommune.no
Britt Westermoen, helsesjukepleiar Helsestasjonen HSU 996 19 358 bwe@bomlo.kommune.no
Camilla B. Eikeland, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 416 89 041 cbei@bomlo.kommune.no
Hanne Berit Habbestad, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 900 83 506 hbha@bomlo.kommune.no
Camilla J. Hallaråker, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 991 09 508 camilla.j.hallaraker@bomlo.kommune.no
Kristin B. Håstø, helsesjukepleiar Helsestasjonen HSU 470 74 184 kha@bomlo.kommune.no
Anette Alvsvåg Kallevåg, fagansvarleg Skulehelsetenesta 476 39 435 anette.kallevag@bomlo.kommune.no
Øyvind Marsteen, psykisk helsesjukepleiar Skulehelsetenesta HSU 926 66 868 oyvind.marsteen@bomlo.kommune.no
Merete Solås, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 936 98 162 mes@bomlo.kommune.no
Linn-Maiva L. Waage, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 975 75 118 linn-maiva.larsen@bomlo.kommune.no
Cecile G. Kallevåg, psykisk helsearbeidar Skulehelsetenesta 473 90 766 cecilie.kallevag@bomlo.kommune.no
Julie Teige, sjukepleiar/koordinator Sosiale tenester barn og unge 948 09 359 julie.teige@bomlo.kommune.no
Marianne Lidal, sjukepleiar Beredskap korona marianne.lidal@bomlo.kommune.no
Heidi Gustavsen Sele, fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen/Skulehelsetenesta 900 94 357 heidi.sele.gustavsen@bomlo.kommune.no

Tilsette BFT

Tilsette BFT
Namn/stilling/avd. Mobil epost
Borghild Andersen, psykolog 534 23 330 lban@bomlo.kommune.no
Bente Hovland Bergtun, ansvarleg inkludering- og skulemiljøsaker PPT 480 22 255 lbhr@bomlo.kommune.no
Birgit Sønstabø Esperø, Leiar spesialpedagogisk team Bhg PPT 907 67 371 birgit.espero@bomlo.kommune.no
Therese Grasdal, merkantil/sys.ansv. 534 23 330 therese.grasdal@bomlo.kommune.no
Marianne Grønnevik, ansvarleg inkludering- og skulemiljøsaker PPT 959 31 580 marianne.gronnevik@bomlo.kommune.no
Ingrid Eskeland PMTO-terapeut, førebygjande tiltak barn og unge 901 96 898 ingrid.eskeland@bomlo.kommune.no
Asbjørg Vestvik, merkantil Helsestasjonen 534 23 337 asbjorg.borgny.vestvik@bomlo.kommune.no
Tonje Stavland, logoped PPT 951 84 927 tonje.stavland@bomlo.kommune.no
Lene Aven Hollund, spesialpedagog PPT 408 69 115 lene.aven.hollund@bomlo.kommune.no
Terese Hope Kvarven, sakshandsamar PPT 417 30 295 thkv@bomlo.kommune.no
Ann Helen Tveit Hope, sakshandsamar PPT 416 86 408 lahh@bomlo.kommune.no
Agnes Korneliussen, sakshandsamar PPT 901 34 904 agnes.korneliussen@bomlo.kommune.no
Inger-Lise Nord Waage, ungdomskontakt/LOS 970 83 484 inger.lise.nord@bomlo.kommune.no
Tina Olsen, PMTO-terapeut 941 71 130 tina.olsen@bomlo.kommune.no
Jorunn Sortland, avdelingsleiar og utgreiingsansvarleg PPT 997 17 452 jorunn.sortland@bomlo.kommune.no
Helga Stokka , PMTO-rådgjevar 913 50 648 hel@bomlo.kommune.no
Cecilia R. Thormodsæter, PMTO-rådgjevar sakshandsamar Sosiale tenester 907 94 953 cecilia.thormodsaeter@bomlo.kommune.no
Gro Marita V. Tulloch, ansvarleg førebygjande tiltak barn og unge Sosiale tenester barn og unge 468 92 130 gmv@bomlo.kommune.no
Marianne Undheim, ungdomskontakt/LOS 975 97 618 marianne.undheim@bomlo.kommune.no
Iselin Håkonsen Helland, merkantil Helsestasjonen 534 23 337 iselin.hakonsen.helland@bomlo.kommune.no
Åse Østensen, jordmor Helsestasjonen 976 16 243 ase.ostensen@bomlo.kommune.no
Kristin Mohr Rykkje, jordmor Helsestasjonen og HFU 534 23 337 kmry@bomlo.kommune.no
Liv Turid S. Halbmayr, leiande helsesjukepleiar Helsestasjonen 414 32 210 lhr@bomlo.kommune.no
Karoline Gilje, foreldrerettleiiar og ansvarleg Flyktninghelse Helsestasjonen 994 06 675 kgi@bomlo.kommune.no
Kathrine Hopen, fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen 908 33 156 kathrine.hopen@bomlo.kommune.no
Britt Mari Farestveit, ergoterapeut barn og unge Helsestasjonen 908 22 991 bmf@bomlo.kommune.no
Anne Marit Hylland, ansvarleg Reisevaksine Helsestasjonen 993 22 642 amh@bomlo.kommune.no
Miriam Johannessen, foreldrerettleiar Helsestasjonen 489 99 965 rmj@bomlo.kommune.no
Lillian E. S. Johannessen, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 984 74 949 lesj@bomlo.kommune.no
Birgit Pedersen, helsesjukepleiar Helsestasjonen 934 32 578 birgit.pedersen@bomlo.kommune.no
Asbjørg Borgny Vestvik, merkantil Helsestasjonen 958 54 903 ave@bomlo.kommune.no
Britt Westermoen, helsesjukepleiar Helsestasjonen HSU 996 19 358 bwe@bomlo.kommune.no
Camilla B. Eikeland, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 416 89 041 cbei@bomlo.kommune.no
Hanne Berit Habbestad, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 900 83 506 hbha@bomlo.kommune.no
Camilla J. Hallaråker, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 991 09 508 camilla.j.hallaraker@bomlo.kommune.no
Kristin B. Håstø, helsesjukepleiar Helsestasjonen HSU 470 74 184 kha@bomlo.kommune.no
Anette Alvsvåg Kallevåg, fagansvarleg Skulehelsetenesta 476 39 435 anette.kallevag@bomlo.kommune.no
Øyvind Marsteen, psykisk helsesjukepleiar Skulehelsetenesta HSU 926 66 868 oyvind.marsteen@bomlo.kommune.no
Merete Solås, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 936 98 162 mes@bomlo.kommune.no
Linn-Maiva L. Waage, helsesjukepleiar Skulehelsetenesta 975 75 118 linn-maiva.larsen@bomlo.kommune.no
Cecile G. Kallevåg, psykisk helsearbeidar Skulehelsetenesta 473 90 766 cecilie.kallevag@bomlo.kommune.no
Julie Teige, sjukepleiar/koordinator Sosiale tenester barn og unge 948 09 359 julie.teige@bomlo.kommune.no
Marianne Lidal, sjukepleiar Beredskap korona marianne.lidal@bomlo.kommune.no
Heidi Gustavsen Sele, fysioterapeut barn og unge Helsestasjonen/Skulehelsetenesta 900 94 357 heidi.sele.gustavsen@bomlo.kommune.no
Til toppen