MOT

Bømlo kommune er ein MOT-kommune. Det betyr at ungdommane i kommunen vil få møte MOT i ungdomsskulen, og på den måten bli lært opp i MOT sine verdiar:
 

MOT til å leve

MOT til å bry seg

MOT til å seie nei
 

MOT styrkar ungdom sin robustleik, livskvalitet, mentale helse, bevisstleik og mot. MOT fremjar trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT vil førebygge mobbing, vald, rusmisbruk, psykiske vanskar og kriminalitet gjennom å utvikle robust ungdom som inkluderer alle.

Dette blir gjort gjennom MOT-konseptet med enkle livsverdiar og skreddarsydde MOT-program som brukes av ungdomsskulane i Bømlo kommune.

Mot_Logo - Klikk for stort bilete 

Til toppen