Rusførebyggjande team

Om ein har spørsmål eller utfordringar knytt til ungdom og rus har Bømlo kommune eit Rusførebyggjande team som kan svare på spørsmål og bistå med oppfølging.

Me tilbyr:

  • samtalar og rettleiing til både ungdom og foreldre
  • frivilling ruskontrakt som innebærer rusmiddeltesting og/eller samtalar

Rusførebyggjande team er årleg inne i alle 9. og VG1 klassar i Bømlo kommune. Me har samtalar/undervisning med elevane om rus. Foreldra deira får også tilbod på kveldstid i etterkant. Me har særleg fokus på cannabis. Dette er det mest anvendte ulovlege rusmiddelet blant ungdom på Bømlo. I HKH undersøkinga gjort i Bømlo i 2017 vart det avdekka lite kunnskap om cannabis både blant elevar og vaksne.

Hurtigkartlegging med handlingsplan HKH 2017 (PDF, 877 kB)

Kontakt Rusførebyggjande team:  

Marianne Undheim
Mobil: 975 976 18
E-post: marianne.undheim@bomlo.kommune.no

Ann-Siren Økland Haugstad
Mobil: 915 76 569
E-post: ann-siren.okland.haugsand@nav.no

Du finn oss og på Helsestasjon for ungdom, onsdagar kl. 16-18 (stengt i skuleferiar) der kan ein møte opp og utan å ha avtala time.

Følg oss gjerne og på snap, facebook og instagram: helsestasjon for ungdom Bømlo.

Til toppen