SFO - skulefritidsordning

Skulefritidsordninga er eit omsorgs- og fritidstilbod for elevar i 1. - 4. klasse, der ein legg vekt på utfalding, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Funksjonshemma barn kan delta opp til 7. klasse.

Det er omlag 30 elevar på SFO på Moster skule. 

SFO - LEIAR    Klikk for stort bilete 

Doris Grindheim Gausel  

Telefon: 53 42 36 00/53 42 36 09/901 87 922

E-mail: doris.grindheim.gausel@bomlo.kommune.no

 

 

 

Opningstid:

Morgon: kl. 07.00 - 08.30

Ettermiddag: kl.13.15 - 16.00

Tilsette:

Brit-Leni Grønås

Eva-Lise Helland

Marita Løkke Pedersen

Bjørg Bergtun Simonsen

Torhild Skimmeland

Anne-Grethe Grønnevik Stavland

Marileth Urangsæter

Korleis få plass

For å få plass på SFO må ein sende inn søknad for kvart skuleår. Søknadsfristen er 1. mai. Det er to månaders oppseiingstid av SFO-plass rekna frå den 1. i kvar mnd. Det er ein månad for reduksjon av plassen.

Søk om SFO plass(Lenke med knappeutforming)

 

Påmelding til SFO i feriar og planleggingsdagar

SFO-tilbodet ved Moster skule følgjer skuleruta. SFO i feriar og planleggingsdagar vert på Svortland skule. Her må det sendast eigen søknad til Svortland skule ved behov. Kontakt personale på SFO for skjema.

Til toppen